قوانین

تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۹۹

استفاده از امکانات وبیوکس به منزله پذیرش قوانین موجود در این صفحه است.


- تمامی حقوق وبیوکس متعلق به شرکت آسوپ بوده.

- هرگونه استفاده سوء از امکانات وبیوکس بر عهده کاربر است.


- حریم خصوص کاربران حفظ شده و تمامی اطلاعات و طراحی های آنها نزد وبیوکس امانت است.

ساخته شده با سایت ساز وبیوکس